Emergència Climàtica

Barcelona:

Emergència Climàtica

La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona i les mesures mediambientals per combatre-la.Començar


Emergència

Climàtica


Barcelona és coneguda per ser una de les ciutats més transitades d'Europa. Durant el de es produeixen grans quantitats de desplaçaments en la ciutat que contribueixen a la contaminació atmosfèrica.


Estudis mostren com la majoria de dies les emissions de partícules estan dins els límits establerts, no obstant això, la mitjana anual de les partícules contaminants de l'aire és elevada.

Contaminació

Barcelona

Respon


Omplir de verd els carrers gràcies a la implantació d' horts urbans.


Amb les zones30 reduïm la velocitat i produïm menys contaminació.


Promoure l'ús de les bicicletes creant més carrils bici.


Crear de noves estacions de càrrega per cotxes elèctrics.

ºC Max.

ºC Min.

:00h

Barcelona

Respon

Emergència

Climàtica